Match problematiek en oplossing

Schoonmaakbedrijven maken vaak schoon op verschillende objecten. Niet op elk object speelt dezelfde problematiek onder de medewerkers wat betreft duurzame inzetbaarheid. Een goede match maken tussen de problematiek en beschikbare oplossingen is daarom best lastig. Daarom is het belangrijk om te achterhalen wat er speelt. En op basis daarvan een plan op maat te maken met passende oplossingen. Om achteraf de resultaten te meten, te evalueren en op te slaan op een centrale plek.

De blauwdruk duurzame inzetbaarheid bevat het proces om de juiste oplossing bij de problematiek te vinden.
De inspiratiekaart met interventies biedt inspiratie voor acties die ingezet worden per pijler. 

Blauwdruk DI Inspiratie voor interventies