Werkgroep opzetten


“Wij hebben een werkgroep opgezet met vertegenwoordiging vanuit alle lagen binnen de organisatie. Hierdoor kunnen we de plannen die bedacht zijn vanuit kantoor goed toetsen. Dit voorkomt grote investeringen die niet landen binnen het bedrijf.”
Door de medewerkers een stem te geven merk je dat verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid bij het thema duurzame inzetbaarheid opspelen. Het resultaat daarvan; er lopen ambassadeurs rond op de werkvloer. Dit zorgt voor meer draagvlak.”
Lisette Stoeten – Specialist duurzame inzetbaarheid, mobiliteit en verzuim (HRS)
Suzanne Lei – Aanjager Arbeidsmobiliteit (RAS)

Vaak neemt de HR-afdeling binnen een organisatie de leiding binnen een project ‘Duurzame Inzetbaarheid’. Maar ondersteuning vanuit een werkgroep kan ontzettend helpen. Niet alleen om het werk te verdelen. Maar ook voor het draagvlak dat via de betrokkenen ontstaat.

Wat is een werkgroep ‘Duurzame Inzetbaarheid’

Een gevarieerde groep werknemers (6-10) die om de zoveel weken/maanden bij elkaar komen. Met gevarieerd bedoelen we

werknemers vanuit verschillende lagen van de organisatie. Bijvoorbeeld twee schoonmakers, twee teamleiders, een OM’er, een HR medewerker, een beveiliger en een Regio Manager. Tijdens deze meetings wordt inspiratie gedeeld, worden ideeën getoetst en worden taken verdeeld.

Stappen opweg naar een werkgroep ‘Duurzame Inzetbaarheid’

  • 1. Communiceer binnen de organisatie dat er een werkgroep 'Duurzame Inzetbaarheid' opgezet gaat worden.
  • 2. Selecteer de geïnteresseerden die van invloed zijn binnen hun groep.
  • 3. Zet een kickoff meeting op.
  • 4. Stel de werkgroep voor binnen het bedrijf.
  • 5. Voorbeelden van vraagstukken die besproken kunnen worden in de werkgroep.