Een beter verzuimbeleid

23 February 2018

Werkgevers en werknemers hebben belang bij een goed verzuimbeleid. In de praktijk blijkt dat niet altijd makkelijk. CAO-partijen zetten daarom een aantal punten op een rij om de bedrijven (en werknemers) te helpen. Onderstaand worden een paar punten toegelicht. Klik op het punt waar u meer informatie over wilt lezen.

Medische informatie en re-integratie
Over dit onderwerp is er veel discussie. Wat mag wel en wat mag niet?

Vervroegde IVA uitkering aanvragen
Vanaf wanneer kan vervroegde IVA worden aangevraagd? Mag dit alleen op medische gronden?

Aanvragen deskundigenoordeel
Wanneer vraag je om dit oordeel? Hoe informeer je de werknemer daarover?

Gezondheidsbeleid en verzuimprotocol
Zijn er voorbeelden die ik kan gebruiken?

 

Klik hier voor alle punten