Een werknemer uit de doelgroep banenafspraak aannemen?

21 December 2018

Welke regelingen gelden er voor het in dienst nemen van een werknemer uit de doelgroep banenafspraak? Welke beperking heeft de medewerker en hoe ga ik daar mee om? Welke type overeenkomst is passend en welke arbeidsvoorwaarden horen daarbij?

Deze vragen worden beantwoord in het Spoorboekje banenafspraak (pdf). De banenafspraak houdt in dat werkgevers tot 2026 minimaal 125.000 extra banen voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten realiseren. Het Spoorboekje is gemaakt om werkgevers te helpen bij het in dienst nemen van een werknemer uit de doelgroep. In het Spoorboekje wordt een overzicht gegeven van de voorzieningen en subsidieregelingen die daarbij ingezet kunnen worden. Ook worden er tips gegeven hoe hiervan gebruik te maken.

Het Spoorboekje Banenafspraak is samengesteld door SBCM (Kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid) en Cedris de brancheorganisatie voor sociale werkgelegenheid en re-integratie.