Eerder stoppen met werken – Rekenvoorbeelden

Rekenvoorbeelden maandelijkse uitkering, bruto en netto

De uitkering bedraagt maximaal € 1.847 bruto per maand. Dat geldt als je in de perioden maart, april en mei 2021 (bij loonbetaling per 4-weken; loonperioden 3, 4 en 5) gemiddeld 38 uur per week (of meer) werkzaam was. Als je parttime werkt of gedeeltelijk stopt met werken, wordt de uitkering naar rato berekend.

Over de bruto uitkering moeten nog enkele inhoudingen plaatsvinden. Het gaat om loonbelasting, premies volksverzekering en premie zorgverzekeringswet. Ook maakt het verschil of de loonheffingskorting wel of niet wordt toegepast.

Onderstaande voorbeelden zijn gebaseerd op de fiscale bedragen van 2021.

 

Voorbeeld 1

Je was gemiddeld 38 uur per week werkzaam en je stopt volledig met werken.
De bruto-uitkering bedraagt 1.847 per maand;
De netto-uitkering bedraagt 1.287,38 per maand (met toepassing loonheffingskorting);
De netto-uitkering bedraagt € 1.056,38 per maand (zonder toepassing loonheffingskorting).

 

Voorbeeld 2

Je was gemiddeld 25 uur per week werkzaam en je stopt volledig met werken.
De bruto uitkering bedraagt € 1215,13 per maand. De berekening is: 25 / 38 x 1847;
De netto-uitkering bedraagt €  930,93 per maand (met toepassing loonheffingskorting);
De netto-uitkering bedraagt  694,51 per maand (zonder toepassing loonheffingskorting).

 

Voorbeeld 3

Je was gemiddeld 38 uur per week werkzaam en je gaat 16 uur per week minder werken.
De bruto-uitkering bedraagt € 777,68 per maand. De berekening is: 16 / 38 x 1847:
De netto-uitkering bedraagt € 682,29 per maand (met toepassing loonheffingskorting);
De netto-uitkering bedraagt 445,88 per maand (zonder toepassing loonheffingskorting).

 

Voorbeeld 4

Je was gemiddeld 38 uur per week werkzaam en je gaat 10 uur per week minder werken.
De bruto-uitkering bedraagt € 486,05 per maand. De berekening is: 10 / 38 x 1847;
De netto-uitkering bedraagt 458,10 per maand (met toepassing loonheffingskorting);
De netto-uitkering bedraagt 277,85 per maand (zonder toepassing loonheffingskorting).

 

Voorbeeld 5

Je was gemiddeld 30 uur per week werkzaam en je gaat 8 uur per week minder werken.
De bruto-uitkering bedraagt € 388,84 per maand. De berekening is: 8 / 38 x 1847;
De netto-uitkering bedraagt 366,48 per maand (met toepassing loonheffingskorting);
De netto-uitkering bedraagt 222,98 per maand (zonder toepassing loonheffingskorting).