Eerder stoppen met werken tot eind 2021 mogelijk!

01 June 2021

Schoonmaakwerk is lichamelijk zwaar werk. Daarom hebben CAO-partijen afgesproken dat de huidige regeling wordt verlengd tot eind 2021. Tot die tijd kunnen werknemers eerder stoppen met werken. Of kunnen werknemers minder gaan werken. De werknemer ontvangt dan tot de AOW-leeftijd een uitkering via de RAS voor de uren die hij niet meer werkt. De uitkering is maximaal € 1.847, – bruto per maand. Op jaarbasis is dat maximaal € 22.164. Bij gedeeltelijk stoppen met werken ontvangt werknemer een (lager) bedrag naar rato. Werknemers die wellicht voor de regeling in aanmerking komen ontvangen volgende week een brief van de RAS met meer informatie.

Kom naar de Webinars eind deze maand
De RAS organiseert ook online bijeenkomsten voor zowel werknemers (op 22 juni van 14.00 uur tot 15.00 uur en van 19.00 uur tot 20.00 uur) als werkgevers (28 juni van 10.00 uur tot 11.00 uur en van 14.00 uur tot 15.00 uur). Hier wordt informatie gegeven over de regeling. Ook kunnen er vragen worden gesteld. Vanaf 10 juni is het mogelijk om in te schrijven voor deze bijeenkomsten op www.ras.nl.