Ellen Dekkers nieuwe directeur RAS

12 December 2019


Per 1 januari 2020 zal Ellen Dekkers tot directeur van de Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (RAS) worden benoemd. Huidig directeur Marianne Neuteboom blijft binnen de RAS werkzaam. Zij verlegt haar focus meer naar de inhoud en met name het thema duurzame inzetbaarheid.

Ellen Dekkers was voorheen lid van de directie van het FNV. Zij begon haar carrière bij Dienstenbond FNV, waarna zij in 2003 algemeen secretaris van FNV Bondgenoten werd en in 2015 de overstap maakte naar een directiefunctie. Het bestuur van de RAS is blij in Ellen Dekkers een nieuwe directeur te hebben gevonden, omdat zij goed bekend is met zowel de werknemers- als werkgeverskant, bestuurlijke ervaring heeft en de wereld van sociale partners en fondsen kent. Ellen Dekkers kijkt uit naar haar nieuwe functie: “De schoonmaakbranche is een interessante sector waar de mensen het kapitaal vormen en echt verschil kunnen maken. Ik wil graag samen met het RAS-team mijn bijdrage leveren aan een sector waarin het zowel voor werkgevers als werknemers goed en plezierig werken is.”

Regierol CAO-projecten
Door de overdracht van directeurstaken aan Ellen Dekkers, geeft het bestuur van de RAS gehoor aan de wens van huidig directeur, Marianne Neuteboom, voor meer inhoudelijke aandacht voor de projecten zoals fysieke belasting, eerder stoppen met werken, veilig werken en preventie ziekteverzuim. Met een sterkere coördinatie zal de samenhang tussen deze projecten ook worden bevorderd. De branche en sociale partners hechten belang aan optimale invulling van deze projecten.

Met vertrouwen de toekomst in
Samen met Ellen Dekkers en Marianne Neuteboom gaat het bestuur van de RAS vol vertrouwen de toekomst in. Werkgeversvoorzitter RAS, Jelle Dokter: “Marianne heeft in 18 jaar tijd de RAS opgebouwd en een gezicht gegeven. Wij waarderen haar inzet en betrokkenheid bij het creëren van de samenwerking tussen werkgevers, werknemers én sociale partners. Zij heeft hiermee een basis gelegd van waaruit nieuwe stappen kunnen worden gemaakt. De schoonmaakbranche is immers continu onderhevig aan veranderingen. Het is een professionele wereld die stap voor stap vooruitgang boekt en die we nog aantrekkelijker kunnen maken. Samen met Ellen en Marianne gaan we deze uitdaging aan.”

Over de RAS
De Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (RAS) is in 1991 opgericht door de sociale partners: CNV Vakmensen, FNV en Ondernemersorganisatie Schoonmaak- & Bedrijfsdiensten (OSB). Belangrijke taak van de RAS is het vervullen van een adviserende functie richting de branche en het naleven en toepassen van de CAO afspraken. De RAS initieert en financiert activiteiten en projecten op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en opleidingen. Dit voor zowel werkgevers als werknemers.