ESF-project: Werknemers sterker maken

02 October 2018

Sociaal partners hebben laten onderzoeken wat er mogelijk is om de samenwerking tussen werknemers en tussen werknemers en leidinggevenden te verbeteren. Er is op verschillende objecten gesproken met schoonmakers, voorwerkers en objectleiders. Een paar adviezen:

  • De communicatie tussen schoonmakers en de leidinggevenden kan beter. Schoonmakers zijn een belangrijke gesprekspartners, samen met de leidinggevenden kunnen ze de organisatie van het werk op het object verbeteren. Het is nodig om samen te praten zodat schoonmakers op de hoogte zijn van wat er speelt op het object en ze een serieuze gesprekspartner kunnen zijn. Goed werkoverleg is noodzakelijk!
  • Er moet gelet worden op de randvoorwaarden; voldoende tijd en goede middelen zijn nodig om het werk goed en met plezier te kunnen doen. Een goede relatie tussen schoonmaak en voorwerker of objectleiding is nodig om goed samen te werken.
  • Het geven van meer verantwoordelijkheid aan de teams vergroot het groepsgevoel. Het helpt om successen samen te vieren en met elkaar stil te staan bij situaties die daarom vragen. Door een goede band tussen schoonmakers vindt men steun bij elkaar en wordt het makkelijker om samen op te trekken in lastige situaties.
  • Daarnaast is er meer aandacht nodig voor de maatschappelijke waardering van schoonmaakwerk.

Klik hier voor de complete samenvatting

Het onderzoek is uitgevoerd door de HAN en heeft plaats kunnen vinden met ESF-subsidie.