ESF Subsidie Duurzame inzetbaarheid voor bedrijven en instellingen

28 October 2016

Binnenkort is het ook in de schoonmaak- en glazenwassersbranche weer mogelijk om ESF subsidie aan te vragen voor duurzame inzetbaarheid van werkenden.
De aanvraagtermijn voor bedrijven en instellingen gaat op 14 november 2016 open. Wees er wel snel bij als u deze subsidie wilt aanvragen. Het loket sluit op 25 november 2016.

De ESF subsidie is bedoeld voor bevordering van duurzame inzetbaarheid van werkenden door:

 • het verkrijgen van advies met een implementatieplan;
 • of het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies, waaronder het in dialoog met de werkenden aanpassen van de organisatie van het werk.

De subsidiering is dus alleen mogelijk als het gaat om het verkrijgen van een advies of implementatie ervan. Gericht op een aantal voorgeschreven onderwerpen te weten:

 • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
 • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
 • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemer-schap;
 • het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Scholing, procesverbetering en technische innovatie komen niet voor subsidiering in aanmerking.

Een paar administratieve voorschriften:

 • de minimale projectkosten moeten € 12.000 zijn
 • de maximale subsidie is € 10.000 per bedrijf
 • de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten
 • de subsidiabele kosten zijn op basis van
  1. externe uren: deze worden op basis van factuur afgerekend. BTW komt niet in aanmerking voor subsidiering
  2. interne directe uren: deze worden op basis van een ESF-proof urenstaat verantwoord.
 • bij inhuur van externen moeten referenties overgelegd kunnen worden van ervaring met werken aan duurzame inzetbaarheid

Klik hier voor meer informatie over de subsidieregeling