Examen en contractswisseling

26 January 2021

CAO-partijen hebben besloten om het RAS Examenbureau te sluiten tijdens de lockdown. Het niet hebben van een diploma mag er niet toe leiden dat een werknemer bij contractswisseling (artikel 38 lid 2 CAO) geen aanbieding ontvangt. Dit omdat de werknemer door de sluiting van het Examenbureau geen examen heeft kunnen doen en nu niet beschikt over het basis(vak)diploma.