Examen leidinggevend loopt door

08 July 2019

Het huidige examen van de basisopleiding leidinggevende wordt ook in het eerste kwartaal van 2020 afgenomen. In de CAO 2019-2021 is afgesproken dat er gekeken wordt naar de huidige opzet van het examen. CAO partijen zijn daar op dit moment mee bezig. Om eventuele wijzigingen in het examen op tijd aan te kunnen kondigen, is besloten dat in het eerste kwartaal van 2020 nog het ‘oude’ examen wordt afgenomen.