Extra budget voor opleiding biedt schoonmakers kansen buiten de branche

16 June 2017

OSB, CNV en FNV stellen budget beschikbaar uit de RAS-middelen voor een opleiding buiten de schoonmaakbranche.  Het benutten van talenten en vaardigheden buiten de branche, is één van de cao-afspraken om de inzetbaarheid van schoonmaakmedewerkers te vergroten. Er is budget voor circa 75 werknemers. Het scholingsbedrag is niet gemaximaliseerd.

Voor wie?

Alle uitvoerende werknemers in de schoonmaakbranche, zoals schoonmaakmedewerkers, glazenwassers, specialistische reinigers en hotelschoonmakers komen voor deze regeling in aanmerking.

Voorwaarden

Aan dit opleidingstraject zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • de medewerker moet zelf gemotiveerd zijn voor een opleiding en baan buiten de schoonmaakbranche
  • de regeling is niet bedoeld voor medewerkers die voorgedragen worden voor ontslag of in een re-integratie traject tweede spoor zitten
  • de medewerker moet minimaal 1 jaar in de sector hebben gewerkt
  • de medewerker moet bereid zijn om uren (van zijn/haar vrije tijd) te investeren in de opleiding
  • een goede beheersing van de Nederlandse taal is noodzakelijk aangezien veel opleidingen dit ook eisen.

 

Aanmelden bij JAMES

Deze regeling wordt in opdracht van cao-partijen OSB, CNV en FNV uitgevoerd door loopbaanadviseur JAMES  (http://jamesloopbaan.nl/sector/sector-schoonmaak/). De deelnemer moet zijn gewenste opleiding en motivatie aangeven in een mailbericht naar: info@jamesloopbaan.nl. JAMES zal vervolgens contact opnemen met de werknemer voor een gesprek om te inventariseren wat de opleidingswensen en mogelijkheden zijn.

Commissie: go no go

Er is een commissie in het leven geroepen om zorg te dragen voor een eerlijke verdeling van het budget. In deze commissie zitten sociale partners die op advies van James bepalen of een opleiding wel of niet wordt toegewezen. Bovenstaande voorwaarden zijn hierbij  belangrijke uitgangspunten.

Via de RAS vernemen mensen die een opleiding hebben aangevraagd of ze deze ook daadwerkelijk kunnen gaan doen.

 

Downloads:

Om dit scholingstraject te promoten zijn er flyers ontwikkeld voor zowel:
werkgevers (pdf)
schoonmaakmedewerkers (pdf)

Voorlopig reglement project brede inzetbaarheid (pdf)