Geen bijdrage RAS voor werkgelegenheidsprojecten

28 October 2016

De RAS krijgt regelmatig verzoeken van werkgevers en andere partijen uit de sector voor een bijdrage aan goede doelen, bijvoorbeeld voor werkgelegenheidsprojecten voor jongeren en langdurig werklozen. De RAS mag daar geen bijdrage aan verstrekken. In de CAO zijn daar immers geen afspraken over gemaakt.

De RAS krijgt haar inkomsten via de CAO heffing, de zogenaamde RAS premie. In de CAO is afgesproken waar de RAS premies aan besteed worden. Er worden bijvoorbeeld bijdragen gegeven voor vakopleidingen van werknemers. De RAS-premie komt uit de branche en gaat ook weer terug naar de branche. De RAS kan alleen bijdragen geven aan werkgevers die onder de CAO vallen. In de huidige CAO zijn er geen afspraken gemaakt over de financiering van werkgelegenheidsprojecten door de RAS. Daarom kan de RAS hier geen bijdrage voor geven.