Geen herexamenkosten meer

08 February 2019

Vanaf 1 januari 2019 neemt de RAS ook de kosten voor een herexamen, voor werkgevers die onder de CAO vallen, voor haar rekening. De RAS betaalde al de kosten voor het eerste examen. Als een werknemer niet geslaagd is voor een examen, kan hij of zij gratis worden aangemeld voor een herexamen bij het RAS-Examenbureau. De bijdrage in de opleidingskosten wordt betaald nadat de werknemer geslaagd is voor een (her)examen.