Geschillencommissie en Commissie van Beroep voor examens

14 September 2021

Examen doen is spannend en als het goed verloopt vaak ook nog eens leuk. Toch kan het voorkomen dat het examen bij het RAS-Examenbureau niet helemaal verloopt zoals gewenst. Bijvoorbeeld omdat je niet begrijpt waarom je afgewezen bent of het niet eens bent met de examenuitslag. Of dat je een klacht hebt over het verloop van het examen. Wat kan je dan doen?

Wanneer je het niet eens bent met de uitslag van je examen, vraag je eerst een toelichting op de uitslag. Dat kan je doen door te mailen of te bellen naar het RAS-Examenbureau (rasexamens@ras.nl – 073 62 00 460).

Verder kan je een klacht, geschil of bezwaar indienen. Voor meer informatie kan je hier terecht.