Gevraagd: Voorzitter Code Verantwoordelijk Marktgedrag

04 February 2022

Wegens het aankomende vertrek van de huidige voorzitter, de heer Kees Blokland, is de Code Schoonmaak op zoek naar een nieuwe voorzitter.

We zoeken een ervaren bestuurder die achter de visie en inhoud van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag staat. Die een verbindende rol tussen de verschillende beroepsgroepen in de Code Schoonmaak kan spelen met overbrugging van verschillen van de individuele beroepsgroepen. Hij/zij heeft inzicht in de problematiek waar de schoonmaak- en glazenwassersbranche mee te maken heeft in combinatie met de Code Schoonmaak.

De taken laten zich als volgt omschrijven:

  • De voorzitter is de ambassadeur van de Code Schoonmaak. In die hoedanigheid denkt hij/zij na over hoe de Code Schoonmaak vitaal kan zijn en blijven, waar nodig met nieuwe initiatieven en werft hij/zij nieuwe ondertekenaars;
  • De voorzitter geeft bestuurlijk leiding aan de Code Schoonmaak. Hij/zij zit daartoe de vergaderingen voor en onderhoudt de contacten met de deelnemers van de Code Schoonmaak, zodat hij/zij een goed inzicht verkrijgt in wat er bij de deelnemers leeft en vandaaruit een goede belangenbehartiging mogelijk is;
  • De voorzitter draagt, in samenwerking met de beleidsmedewerker(s) van de RAS, zorg voor een goede beleidsvoorbereiding van de vergaderingen en ziet toe op de uitvoering van besluiten;
  • De voorzitter onderhoudt alle benodigde politieke en bestuurlijke contacten om de belangen van de Code Schoonmaak te kunnen behartigen en is woordvoerder namens de Code Schoonmaak. De voorzitter is tevens de vertegenwoordiging van de Code Schoonmaak in het Stichtingsbestuur. Hij/zij doet dat in nauw overleg met de RAS;
  • De voorzitter is het bestuurlijke aanspreekpunt van het RAS bestuur en treedt desgewenst op als gesprekspartner en adviseur.


Klik hier voor de volledige profielschets