Highlights: Nieuw Loongebouw

09 October 2017

Door CAO-partijen is een nieuw loongebouw ontwikkeld. Op 1 januari 2018 wordt het nieuwe loongebouw ingevoerd. Het nieuwe loongebouw heeft alleen betrekking op het basisuurloon.

De RAS geeft op hoofdlijnen informatie over het nieuwe loongebouw.

Voor meer informatie over het “nieuwe loongebouw” klikt u hier.