Hoe om te gaan met de loonbetaling van week 53?

06 October 2020

In 2020 zijn er 53 weken. De Cao geeft geen aparte regels voor de uitbetaling van de 53steweek. Hoe moet er worden omgegaan met de loonbetaling bij verlonen per 4 weken?
Het is mogelijk om week 53 uit te betalen in periode 13. Het is ook mogelijk om hier een aparte loonperiode 14 van te maken.