Inleiding

Voor het vaststellen van de beloning van individuele medewerkers is in de CAO bepaald dat een werkgever een werknemer indeelt in een functiegroep, welke is gekoppeld aan de loongroepentabel. Om te komen tot een goede indeling is als onderdeel van de CAO referentiemateriaal ontwikkeld.

In dit handboek is het reeds bestaande referentiemateriaal opgenomen (het A-deel en het Specialistendeel). Het handboek is als volgt opgezet: