Intervisiebijeenkomst vertrouwenspersonen

01 June 2021

Sociaal partners hebben in de ARBOCAO duidelijke afspraken gemaakt over ongewenste omgangsvormen en de rol van vertrouwenspersonen.

De rol van de vertrouwenspersoon is krachtig neergezet, opleiding en intervisie zijn verplicht gesteld.

De RAS biedt in juni weer intervisiebijeenkomsten voor vertrouwenspersonen aan, onder leiding van Carla Goosen. De bijeenkomsten zijn gepland op

Woensdag 23 juni (14.00-16.00 uur) of donderdag 24 juni (10.00-12.00 uur)

Bent u geïnteresseerd, dan kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden bij: e.tosun@ras.nl
Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u mailen naar: t.bosma@ras.nl