Introductietraining leidinggevenden

17 December 2019

Nieuw in 2020 is de Introductietraining Leidinggevenden. Dit kan een goede opstap zijn voordat men start met de Basisopleiding Leidinggevenden. Bijvoorbeeld voor leidinggevenden met twijfels over leerbaarheid en/of die kampen met faalangst. Met deze training kunnen deelnemers ook ontdekken of leidinggeven bij hen past.

Voor de introductietraining zijn eindtermen (pdf) en toetstermen (pdf) gemaakt.
Vanaf 1 januari 2020 is een RAS bijdrage beschikbaar. Het overzicht van de verschillende RAS-bijdragen zal in de loop van volgende week op de website te vinden zijn. Dan volgt er ook extra informatie over de introductietraining.

Vanaf 1 januari 2020 vervalt de vergoeding voor het Voortraject Leidinggevenden.