Jaarverslag geschillencommissie 2016

03 October 2017

Het jaarverslag van de Geschillencommissie is beschikbaar. Wat is de werkwijze van deze commissie? Hoeveel uitspraken worden er jaarlijks gedaan? En waar gaan de geschillen over? 

Het antwoord op deze vragen vindt u in de rapportage over 2016. De rapportage sluit af met enkele opvallende zaken en aandachtspunten vanuit de commissie.

Jaarverslag geschillencommissie 2016 (pdf)

Bindend advies

De Geschillencommissie geeft een bindend oordeel bij een geschil over toepassing van de CAO. Dat kan een geschil tussen twee werkgevers zijn of een geschil tussen een werkgever en een werknemer.