Jaarverslag geschillencommissie 2017

24 April 2018

Waar gaan de geschillen over? Wat is de werkwijze van de commissie? Zijn er meer geschillen dan in voorgaande jaren?

Het antwoord op deze vragen vindt u in de rapportage over 2017. De rapportage sluit af met enkele opvallende zaken en aandachtspunten vanuit de commissie.

Jaarverslag geschillencommissie 2017 (pdf)

Bindend advies
De Geschillencommissie geeft een bindend oordeel bij een geschil over toepassing van de CAO. Dat kan een geschil tussen twee werkgevers zijn of een geschil tussen een werkgever en een werknemer.