Jaarverslag Geschillencommissie RAS 2014 beschikbaar

02 April 2015

Het jaarverslag van de Geschillencommissie is beschikbaar in de vorm van een rapportage. Maar wat is de werkwijze van deze commissie? Hoeveel uitspraken worden er jaarlijks gedaan? En waar gaan de geschillen over? 

Het antwoord op deze vragen vindt u in de rapportage over 2014. De rapportage sluit af met enkele opvallende zaken en aandachtspunten vanuit de commissie.

Rapportage Geschillencommissie 2014 (pdf)

Bindend advies

De Geschillencommissie geeft bindend advies bij een geschil tussen twee werkgevers of tussen een werkgever en een werknemer over de toepassing van de CAO.