Jubileumregelingen en contractwisseling

27 October 2015

Bij veel schoonmaak- en glazenwassersbedrijven bestaat er een jubileumregeling. Bijvoorbeeld bij een 12,5-, 25- of 40-jarig dienstverband van een werknemer.

Het is ter keuze aan de bedrijven om daar afspraken over te maken. Deze afspraken staan meestal in het personeelshandboek of arbeidsvoorwaardenreglement van het bedrijf. In de CAO zelf is geen jubileumregeling opgenomen. De vraag is vaak hoe bij een contractswisseling met een jubileumregeling om te gaan.

Worden dienstjaren van voor de contractswisseling(-en) wel of niet meegenomen? Hoe daarbij om te gaan met dienstjaren van de werknemer op een ander (dan het te wisselen) object?

De regels staan in artikel 38 lid 3 CAO. CAO-partijen komen tot de volgende uitleg:

 • Jubileumregeling bij 25- of 40-jarig dienstverband
  Als het verwervende bedrijf zo’n jubileumregeling heeft worden de dienstjaren bij het verliezende bedrijf meegeteld voor het recht op de jubileumregeling bij het verwervende bedrijf. Ook dienstjaren bij werkgevers uit eerdere contractswisselingen, en op eventueel andere objecten, worden meegeteld. Het is hierbij dus niet van belang of het verliezende bedrijf (dan wel de verliezende bedrijven) zo’n jubileumregeling hadden.
 • Andere jubileumregelingen, bijvoorbeeld bij een 12,5-jarig dienstverband
  Als het verliezende én het verwervende bedrijf zo’n jubileumregeling hebben, worden de dienstjaren bij het verliezende bedrijf meegeteld voor het recht op de jubileumregeling bij het verwervende bedrijf. Dienstjaren bij werkgevers uit voorgaande contractswisselingen, en op eventueel andere objecten, tellen alleen mee als ook die bedrijven zo’n jubileumregeling hadden. Het is hierbij dus wel van belang of het verliezende bedrijf (dan wel de verliezende bedrijven) zo’n jubileumregeling hadden.

Voorbeeld:

 • Een werknemer start op 1 januari 1991 op object A bij schoonmaakbedrijf A.
 • Op 1 januari 1993 wordt hij overgeplaatst naar object B.
 • Op 1 januari 2007 is er sprake van contractswisseling op object B en komt de werknemer bij schoonmaakbedrijf B in dienst.
 • Op 1 januari 2014 is er opnieuw een contractswisseling op object B en treedt de werknemer bij schoonmaakbedrijf C in dienst.
 • Schoonmaakbedrijf C heeft een jubileumregeling (belastingvrij eenmalig een maandsalaris) bij 25-jarig dienstverband. 

Antwoord:

 • De werknemer is op 1 januari 1991 in dienst getreden. De dienstjaren bij de schoonmaakbedrijven A (op beide objecten), B en C tellen mee.
 • Dat betekent dat deze werknemer op 1 januari 2016 recht heeft op de jubileumregeling bij 25-jarig dienstverband bij schoonmaakbedrijf C.