Webinar: Roosterproblematiek

20 september 2022 – 15.00-17.00uur

In 2021 is de opdracht ‘Inventarisatie en onderzoek roostersystematiek’ is afgerond. Het onderzoek richtte zich op het volume aan en de organisatie van nachtarbeid in roosters in de branche. De rapportage bevat aanbevelingen welke zijn samengevat in een sturingsmodel dat vijf verschillende thema’s bevat, te weten:

  1. Fysiologische en sociale aspecten van nachtarbeid;
  2. Bedrijfstijd en capaciteit;
  3. Inzetbaarheid en demografie;
  4. Arbeidsvoorwaardelijke aspecten;
  5. Kwaliteit van rooster.

Elk thema bevat een aantal onderwerpen die van belang zijn en komen voort uit het karakter van preventie, ondersteunend, arbeidsvoorwaardelijk of compenserend.

Als vervolg op dit onderzoek heeft de RAS in samenwerking met HRS in de periode februari – juni 2022 een proeftuin compensatie nachtarbeid uitgevoerd. Tevens is in deze periode een Handboek Nachtarbeid voor de leden samengesteld.

De RAS organiseert graag dit webinar om u op de hoogte te brengen van de rapportage (beschikbaar via de RAS) en het sturingsmodel. Het webinar heeft de vorm van een bedrijfsmatige case die besproken wordt van uit het gezichtsput van de manager/acquisitie, de HR-functionaris en de planner. Vanuit die verschillende invalshoeken wordt bekeken op welke wijze nachtarbeid vorm gegeven kan worden m.b.v. de inzichten/aanbevelingen die in de rapportage zijn opgenomen. Ook de resultaten van de proeftuin zullen in dit webinar aan de orde komen.

Aanmelden

Vanwege het multidisciplinaire karakter van het onderwerp is dit webinar geschikt voor HR medewerkers, planners en (operationeel) managers.

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.