Kan het nieuwe functiemateriaal leiden tot een lagere loongroepindeling?

22 May 2015

De functies in de CAO zijn geactualiseerd. Bij elke functie is een NOK (Niveau Onderscheidend Kenmerk) toegevoegd. De nieuwe referentiefuncties en NOK’s dienen vanaf 1 januari 2015 te worden gebruikt.

Als een werknemer is ingedeeld in een functie geeft de CAO de loongroepindeling aan. Er zijn vragen ontvangen over de gevolgen voor de loongroepindeling. In het bijzonder of deze lager mag worden?

CAO-partijen benadrukken dat het geactualiseerde functiemateriaal niet mag leiden tot een lagere loongroepindeling als de werkzaamheden van een werknemer ongewijzigd zijn gebleven. Dan blijft de loongroepindeling dus (minimaal) hetzelfde.

Ook voor werknemers die nieuw in dienst treden of werknemers die overgaan bij een contractswisseling na 1 januari 2015 geldt dat zij bij dezelfde werkzaamheden in dezelfde loongroep worden ingedeeld.

Meer informatie over de nieuwe referentiefuncties vindt u op de website van de RAS.