Loon Wajonger; wettelijk minimumloon of CAO-loon?

04 July 2017

Er zijn vragen ontvangen over de hoogte van het loon van een jonggehandicapte (Wajonger).
Krijgen zij het wettelijk minimumloon of het CAO-loon?

Doel van de Participatiewet (PW) is er voor te zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij een gewone werkgever, bijvoorbeeld bij een schoonmaakbedrijf.
In de CAO staan daarover afspraken in artikel 14 lid 10. Voor werknemers onder de PW met loonkostensubsidie (uitvoering via de gemeente) bepaalt de CAO dat het wettelijk minimumloon betaald kan worden.

Ook Wajongers vallen onder de PW. Het gaat om jongeren die als gevolg van zijn ziekte of gebrek een arbeidsprestatie levert die beduidend minder is dan die van een gezonde werknemer. Voor hen geldt volgens de PW geen loonkostensubsidie maar de mogelijkheid van loondispensatie via het UWV. CAO-partijen hebben besloten dat ook deze groep werknemers / Wajongers onder artikel 14 lid 10 CAO valt. Ook aan hen kan het wettelijk minimumloon betaald worden.