Loonstroken aanleveren niet langer verplicht

24 February 2017

Het bestuur van de RAS heeft besloten dat het niet langer verplicht is om standaard een loonstrook aan te leveren bij de aanmelding van kandidaten bij het RAS-Examenbureau. Werkgevers die wel loonstroken aanleveren, mogen salarisgegevens doorhalen/weglakken. Dat geldt ook voor het bsn van de werknemer. De volgende gegevens zijn wel nodig:

  • Naam, adres werknemer
  • Functie werknemer
  • Naam, adres werkgever
  • Periode waarover loon betaald is
  • Afdracht aan het pensioenfonds
  • Datum indiensttreding en/of in de branche

 

De RAS kan steekproefsgewijs loonstroken opvragen bij werkgevers die dit niet standaard aanleveren. Werkgevers dienen hier medewerking aan te leveren. Zo niet, dan kunnen bijdragen teruggevorderd worden.