Meenemen vakantieuren bij contractswisseling

08 July 2019

Hoe wordt dat tussen schoonmaakbedrijven afgerekend?

Een werknemer kan bij contractswisseling vakantieuren meenemen naar het verwervende schoonmaakbedrijf.

Het verwervende bedrijf stuurt daarvoor een factuur naar het verliezende bedrijf. In Bijlage IV CAO is een formule opgenomen om de waarde van een vakantieuur te bepalen.

De waarde van het vakantieuur is: het basisuurloon van de werknemer vermeerderd met persoonsgebonden toeslagen zoals genoemd in de CAO. Dat zijn de VET-toeslag (artikel 1 lid 10 CAO) en de Overgangstoeslag (artikel 14 lid 11 CAO). Andere toeslagen uit de CAO, zoals de toeslag Bijzondere uren (artikel 18 CAO), vallen daar niet onder. De toeslag Bijzondere uren is immers niet aan de (individuele) werknemer gekoppeld maar aan het moment waarop er wordt gewerkt.

Deze waarde wordt in 2019 verhoogd met 27,8% als percentage sociale lasten.

Voorbeeld: Een werknemer neemt 15 vakantieuren mee bij een wisseling op 1 augustus 2019. De werknemer zit in loongroep 1 met 4 dienstjaren en een basisuurloon van € 12,49. Er is een VET-toeslag van € 1,12. De waarde is: 15 x (basisuurloon € 12,49 + VET € 1,12) = € 204,15 + 27,8% = € 260,90.

Het verwervende bedrijf kan dit bedrag factureren aan het verliezende bedrijf.