Meer inzicht in frequent en grijs verzuim en kwaliteit van de begeleiding

Ras ontwikkelt voorlichting en ondersteunend materiaal om werkgevers te ondersteunen in de aanpak van frequent en grijs verzuim. Hiermee worden werkgevers maar ook werknemers bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheid.