Nadere informatie Voortraject Leidinggevenden

16 January 2018

Voor de Basisopleiding leidinggevenden is bekend gemaakt dat een voortraject is ontwikkeld: (www.ras.nl/voortraject-basisopleiding-leidinggevenden/). Het voortraject biedt de deelnemers extra gelegenheid om de basisvaardigheden te verwerven die noodzakelijk zijn om de Basisopleiding Leidinggevenden succesvol af te ronden. Uit de examens blijkt dat deelnemers die niet slagen vaak een aantal basisvaardigheden niet voldoende hebben geautomatiseerd.

Basisvaardigheden
Het gaat hierbij om vaardigheden als:

 • Vragen stellen en doorvragen, onderzoekende opstelling: vaak gaat het tijdens het examen mis omdat de deelnemers niet in staat zijn hun medewerkers aan het praten te krijgen. Het gevolg is dat zij geen goed beeld krijgen hoe zij het beste op hun medewerker kunnen reageren.
 • Samenvatten en controleren: weinig deelnemers doen dit op het examen. Het is echter een noodzakelijke vaardigheid voor een leidinggevende die zijn medewerkers mee wil nemen in zijn gedachtegang. Het creëert rust, geeft de medewerker de tijd om na te denken en te reageren. Op een goede wijze controleren voorkomt misverstanden, vaagheden en onbegrip.
 • Situaties beschrijven: zonder oordelen onder woorden brengen wat men ziet, hoort of voelt. Deze vaardigheid is essentieel als een leidinggevende feedback wil geven aan een medewerker en wil voorkomen dat de betreffende medewerker in de weerstand schiet.
 • Herkennen en benoemen van de emoties, empathie tonen: een belangrijke vaardigheid als het gaat om medewerkers op hun gemak te stellen bij situaties waarin de emoties hoog oplopen. Voorbeelden zijn: conflicten, roddelen, pesten, problemen bespreekbaar maken, verzuimgesprekken en preventie.
 • Helder taalgebruik, de moed om te zeggen waar het op staat: respectvol een volledig heldere boodschap kunnen brengen is een vaardigheid die hoog scoort. Leidinggevenden die hier beter in worden hebben minder problemen, meer gezag en worden hoger gewaardeerd door hun medewerkers.

Hoe moet het voortraject er uit zien?
De vooropleiding stelt de deelnemers in staat om deze basisvaardigheden vooraf en in een rustiger tempo te oefenen. Daardoor zijn ook mensen met minder ervaring of met een minder hoog niveau van functioneren beter in staat om de opleiding te volgen. De genoemde basisvaardigheden zijn cruciaal als de deelnemers tijdens de training en later op het examen invulling moeten geven aan onderwerpen als:

 • Rol van de leidinggevende in de organisatie, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Mens- en taakgericht leidinggeven, reflecteren op eigen effectiviteit als leider
 • Ontwikkelen van medewerkers, medewerkers laten meedenken
 • Effectief werkinstructies geven, delegeren en bewaken van afspraken
 • Feedback geven, afspraken maken over gewenst gedrag
 • Versterken van teamgeest en verbeteren van de samenwerking binnen een team
 • Begeleiden en voorkomen verzuim, preventie, re-integratie en aangepast werk bieden.

Wat moet er in het advies komen te staan
Het advies moet informatie geven over:

 • De aanwezigheid
 • De mate van deelname en inzet
 • Eventueel de mate waarin de trainee Nederlands spreekt en begrijpt
 • De mate van begrijpend lezen
 • De mate van leerbaarheid
 • De mate van verwacht succes bij de Basisopleiding leidinggevenden.

Wij vragen geen tests op basis waarvan bovenstaande meer objectief vastgesteld wordt, maar een oordeel van (de trainer van) het opleidingsinstituut.

Praktische zaken voortraject

 • Bij de start van een voortraject melden bij de RAS (opleidingen@ras.nl):
  • Naam deelnemer, e-mail deelnemer, bedrijfsgegevens (naam, adres, KvK-nummer, aansluitnummer BPF, contactpersoon, e-mailadres)
  • Data en tijden bijeenkomsten, naam en adres locatie.
 • Na de vooropleiding kan per cursist het advies worden gestuurd aan de RAS (opleidingen@ras.nl).

Bijdrage aanvragen

 • Vergoedingen worden uitbetaald aan het schoonmaakbedrijf. Dat kan zijn na aanmelding voor het examen van de Basisopleiding of bij een negatief advies voor de Basisopleiding Leidinggevenden dat opgevolgd is. Het schoonmaakbedrijf dient daartoe bijgaande bijlagen te gebruiken:

– Aanvraagformulier tegemoetkoming in de opleidingskosten voortraject leidinggevenden (xls)
– Aanmeldformulier voortraject leidinggevenden (xls)