Is een bijdrage aan de RAS nog verplicht, gaan de activiteiten van de RAS door?

02 January 2017

Het antwoord is ‘Ja’.

De bepalingen in de CAO die gaan over de RAS (de fondsbepalingen) gelden ook in 2017. De fondsbepalingen zijn door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard (AVV) tot eind 2018! Dat betekent dat alle werkgevers, wel of geen OSB-lid, ook in 2017 verplicht zijn om RAS-premie te blijven betalen. De inning loopt via APG. Werkgevers en werknemers kunnen dus ook in 2017 gebruik blijven maken van de diensten van de RAS. Zo blijft de RAS aan werkgevers diverse tegemoetkomingen verstrekken. Bijvoorbeeld voor opleidingstrajecten. De RAS zal in 2017 ook doorgaan met het houden van CAO-controles bij werkgevers. Deze worden uitgevoerd door APG.