Nieuw: verkorte werkdrukmeter voor schoonmakers beschikbaar

07 November 2017

OSB, FNV en CNV hebben de verkorte werkdrukmeter ontwikkeld. De verkorte werkdrukmeter is een korte versie van de werkdrukmeter schoonmaak. Schoonmakers kunnen het nieuwe instrument eenvoudig digitaal of op papier invullen. De nieuwe vragenlijst is slechts 16 tot maximaal 24 vragen en in de digitale versie worden de vragen ondersteund met beeld en geluid in verschillende talen.

Cao afspraak

In de cao staat dat de werkdrukmeter in ieder geval ingezet moet worden rondom aanbestedingen met een waarde van € 500.000 of meer per jaar. Tot nu toe was de werkdrukmeter schoonmaak het enige instrument dat beschikbaar was, maar dit instrument heeft 93 vragen. Het invullen kost de medewerkers veel tijd.

Werkdruk

Op veel plekken in de schoonmaak is werkdruk, dat wordt duidelijk door de ruim 730 enquêtes die sinds 2012 met de Werkdrukmeter Schoonmaak gedaan zijn. De cao afspraak is tot stand gekomen om de werkdruk in de schoonmaak te verbeteren. Met minder werkdruk zijn medewerkers gezonder, meer tevreden en kunnen ze hun werk beter volhouden. Dit is goed voor werknemer en werkgever.

Werkdrukmeter of verkorte werkdrukmeter

De werkdrukmeter schoonmaak is een wetenschappelijk onderbouwd instrument en geeft een volledig beeld van de werkdruk, inclusief de mogelijke oorzaken en de gevolgen. Het is een gevalideerd instrument; er is geen discussie over de resultaten. In het rapport worden duidelijke aanknopingspunten voor mogelijkheden tot verbetering gegeven.

De verkorte werkdrukmeter is afgeleid van de werkdrukmeter schoonmaak en geeft een globaal beeld van de werkdruk en de beïnvloedende factoren. Dit instrument wordt ingezet als werkgever en werknemers het eens zijn over het feit dat er werkdruk is. Als daarover geen overeenstemming is, moet de uitgebreide werkdrukmeter schoonmaak ingezet worden.

Het gebruik van de korte werkdrukmeter

De basisvragenlijst van de verkorte werkdrukmeter bestaat uit 16 vragen over de grootste aandachtspunten bij werkdruk in de branche. De lijst kan worden aangevuld met maximaal 4 aanvullende thema’s. Elk thema bestaat uit 2 vragen. Hierdoor kan gericht aanvullende informatie gevraagd worden. De vragenlijst kan digitaal ingevuld worden, de vragen worden ondersteund met beeld en geluid in verschillende talen. Ook kan de vragenlijst geprint worden.

Voor het inzetten van de verkorte werkdrukmeter is een inlogcode nodig. Deze kan aangevraagd worden via http://verkorte.werkdrukmeterschoonmaak.nl/. Verdere informatie over het toepassen van de werkdrukmeter kunt u vinden in het ‘protocol werkdrukmeter‘. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de RAS; 073-6200460 of info@ras.nl.