Nieuwe regels voor veilig werken op hoogte

31 May 2016

De Arbocatalogus is uitgebreid met nieuwe regels voor veilig werken op hoogte. Het doel hiervan is om glasbewassing en gevelonderhoud veiliger te maken.  De aanleiding voor de nieuwe regels zijn de nieuwe werkmethodes voor glasbewassing en gevelonderhoud die op de markt zijn gekomen. De Inspectie SZW heeft ingestemd met aanpassingen van de Arbocatalogus en gaat inspecteren en controleren volgens de nieuwe regels.

De wijzigingen

De éénpersoonsgondel en het elektrisch klim- en afdaalsysteem (beiden voor uitzonderingssituaties) zijn als nieuwe werkmethoden toegevoegd. Er zijn regels vastgelegd voor het werken met slangen. De regels over het werken met verlengd gereedschap zijn duidelijker omschreven. Daarnaast zijn er verschillende kleine aanpassingen aan de vragenlijsten gemaakt. De checklist glasbewassing is uitgewerkt tot een volledig stroomschema, waarin alle werkmethodes uit de Arbocatalogus zijn opgenomen. Alle informatie is te vinden op de website van de Arbocatalogus,www.arboschoonmaak.nl.

De informatie uit de ‘blauwe map’ is niet meer geldig!