Noteer alvast in je agenda; data RAS webinars 2022!

01 March 2022

Ook in 2022 organiseert de RAS een aantal webinars op het gebied van verzuim, verzuimbegeleiding en duurzame inzetbaarheid. De onderwerpen zijn aangedragen door deelnemers aan de webinars van vorig jaar.
RAS Webinars zijn informatief en interactief omdat deelnemers via de chatfunctie direct aan discussies kunnen deelnemen. Bij sommige webinars wordt van tevoren gevraagd om informatie te lezen en enkele vragen te beantwoorden.

De aankomende webinars zijn:

 

1: ‘Toepassen van Positieve Gezondheid in mijn werk’
Donderdag 31 maart van 10.00 uur tot 11.30 uur
Gespreksleider Tanya Neijts

Gespreksleider Tanya Neijts, trainer bij het Institute for Positive Health, gaat aan de slag met het Spinnenweb; het reflectie- en gespreksinstrument van Positieve Gezondheid. Deelnemers ervaren wat het Spinnenweb voor ze kan betekenen en hoe deze techniek bij individuele- en groepsgesprekken wordt toegepast. Gespreksvoering wordt geoefend aan de hand van het Spinnenwebmodel.
Hierbij komen vragen als, ‘Kan ik dit gebruiken bij loopbaan-/ ontwikkelgesprekken?’ en ‘Mag ik als werkgever ingaan op de privé situatie van een medewerker?’ naar voren.

Voor meer informatie over positieve gezondheid zie de website www.iph.nl

Aantal deelnemers: maximaal 28. Bij over-inschrijving wordt dit webinar nogmaals, op een nader te bepalen datum, aangeboden.

Aanmelden voor dit webinar kan tot uiterlijk vrijdag 25 maart 12.00uur.

 

Aanmelden voor dit webinar

 

Tijdens dit webinar wordt er ook in groepen gewerkt. Het is daarom niet mogelijk om op 1 mailadres met meerdere collega’s deel te nemen. Elke deelnemer dient zich daarom afzonderlijk aan te melden.

 

 

2: Webinar “Taakdelegatie; effectief samenwerken met bedrijfsartsen”
Dinsdag 17 mei van 10.30 uur tot 12.00 uur
Gespreksleider: Arjella van Scheppingen

Door het steeds groter tekort aan bedrijfsartsen kiezen arbodiensten ervoor om delen van taken van bedrijfsartsen over te dragen aan andere professionals, zoals basis- en verzekeringsartsen, (arbo) verpleegkundigen, casemanagers e.d. Dit wordt “taakdelegatie” genoemd. Niet alle taken van de bedrijfsarts mogen echter aan anderen gedelegeerd worden. De bedrijfsarts moet ervoor zorgen dat taakdelegatie verloopt volgens de daarvoor opgestelde wet- en regelgeving.

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en worden gehouden aan de wettelijke verplichtingen voortkomend uit de Wet Verbetering Poortwachter. Bedrijfsartsen en werkgevers moeten hierbij effectief samenwerken, ook bij verdergaande taakdelegatie.
Dit webinar geeft aan waar je op moet letten en helpt bij een goede invulling van taakdelegatie binnen je bedrijf.

In dit webinar zullen ook enkele gastsprekers uit de praktijk aan het woord komen. Nadere informatie volgt nog.

Aanmelden voor dit webinar kan vanaf 22 maart a.s.

 

 

3: Webinar “Een levensloopbestendige loopbaan”
Donderdag 16 juni van 10.00 uur tot 12.30 uur
Gesprekleiders: Natascha van Schaardenburgh en Justin de Keijser (beiden Adviseur Duurzame Inzetbaarheid, Bureau VolZin)

Een levensloopbestendige loopbaan bereik je door eerst stil te staan hoe het nu gaat en dan anticiperen op de toekomst. Dit vraagt om een gedragsverandering zowel bij werkgevers als bij werknemers.
Tijdens deze interactieve workshop geven de gesprekleiders het belang en de voordelen aan van een levensloopbestendige loopbaan. Op basis van het Huis van Vermogen model gaan deelnemers op zoek naar triggers en drijfveren die een veranderingsproces bij werknemers en organisaties in gang kunnen zetten.

Aantal deelnemers: maximaal 20

Aanmelden voor dit webinar kan vanaf 27 maart a.s.

Tijdens dit webinar wordt er ook in groepen gewerkt. Het is daarom niet mogelijk om op 1 mailadres met meerdere collega’s deel te nemen. Elke deelnemer dient zich daarom afzonderlijk aan te melden.