Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid en een Leven Lang Leren

05 November 2020

Twee begrippen die veel gebruikt worden, juist ook in Corona tijden, maar lastig zijn op te pakken. Want waar moet je als werknemer en werkgever beginnen? De branche wil werknemers en werkgevers helpen hierbij.

Daarom vindt in november/december 2020 een onderzoek plaats. Dit wordt uitgevoerd door Van Sadelhoff. Het onderzoek gaat over wat voor (digitale) instrument(en) de branche kan helpen om duurzame inzetbaarheid en leven lang leren op te pakken. Wat hebben werkgevers nodig om met deze onderwerpen aan de slag te gaan? En wat hebben werknemers nodig? Hoe moeten de (digitale) instrumenten eruit zien? Welke onderwerpen moeten er wel of juist niet in zitten? Hoe kan de werkgever de werknemers stimuleren en motiveren? En wat triggert werknemers om na te denken over hoe zij gezond en veilig hun pensioen kunnen behalen?

Zowel binnen de branche als binnen bedrijven is er al veel beschikbaar, maar velen zien door de bomen het bos niet meer. Doelstelling is ook om een instrument te ontwikkelen dat zaken op een aantrekkelijke en gemakkelijke wijze inzichtelijk maakt.

Het kan zijn dat aan u wordt gevraagd om mee te denken. Wij zouden het fijn vinden als u dat wil doen. Want alleen samen met de branche kunnen we een compleet beeld krijgen van wat gaat werken. Kunt u niet wachten tot u wordt benaderd? Meld u zich dan aan bij de RAS op esf@ras.nl .

Aanleiding van dit onderzoek is wat in de CAO is opgenomen over duurzame inzetbaarheid en leven lang leren. ‘Werknemers die dat willen, moeten zich kunnen blijven ontwikkelen. Dat versterkt hun zelfvertrouwen en daarmee hun positie op de arbeidsmarkt. Daarbij hebben we aandacht voor duurzame inzetbaarheid, een leven lang leren en gezond werken. De schoonmaak wil een sector zijn waar werknemers zelf de talenten, kennis en vitaliteit die daarvoor nodig zijn, ontwikkelen en op peil houden. De werkgever ondersteunt en stimuleert dit. Op het gebied van duurzame inzetbaarheid zetten we in op drie pijlers: gezondheid (vitaliteit), betrokkenheid en ontwikkeling. Zowel werknemer als werkgever dragen hier verantwoordelijkheid voor’.
Maar dit gaat niet vanzelf. Daarom wil de branche werkgevers en werknemers hierbij helpen. Dit onderzoek is de eerste stap.