Onderzoek rondom consignatiediensten in de reconditionering

05 October 2021

De RAS is in de reconditionering een onderzoek gestart naar hersteltijden en duurzame inzetbaarheid bij consignatiediensten. Tijdens een consignatiedienst is de werknemer buiten de reguliere werktijd direct oproepbaar voor de eerste bereddering na een calamiteit. Reden om dit onderzoek op te starten, is dat consignatiediensten door werknemers als belastend worden ervaren en dat het voor werkgevers steeds moeilijker is hier voldoende personeel voor te vinden. Het onderzoek moet dan ook leiden tot oplossingen om de belasting van consignatiediensten in de reconditionering te verminderen en zo werknemers duurzaam inzetbaar te houden. Het onderzoek is naar verwachting in januari 2022 klaar. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Déhora Consultancy Group en is mede mogelijk gemaakt met subsidie vanuit de MDIEU regeling.