Onderzoek: Zwaar werk in de schoonmaak- en glazenwassersbranche?

05 August 2021

De Ras heeft een sectoranalyse laten maken binnen de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). Deze regeling komt voort uit het Pensioenakkoord. De sectoranalyse is gemaakt door SPDI en heeft een interessante rapportage opgeleverd.

volledige sectoranalyse (pdf) verkorte sectoranalyse (pdf)

In de analyse staat een beschrijving van de kenmerken van de sector. Wat de ontwikkelingen zijn met betrekking tot werkgelegenheid. En er is beschreven wat het werk zwaar werk maakt en wat daar de gevolgen van zijn.

Op basis van de sectoranalyse worden komend half jaar verschillende activiteiten uitgevoerd. Daarvoor heeft de RAS subsidie aangevraagd bij het ministerie SZW.

Het doel van de activiteiten is dat werknemers gezond en met plezier aan het werk kunnen blijven tot aan het pensioen. Er wordt onderzoek gedaan naar het versterken van de eigen regie van medewerkers. Er wordt voorlichtingsmateriaal gemaakt over fysieke belasting. En voorlichtingsmateriaal dat speciaal gericht is op het werk van glazenwassers & gevelreinigers en medewerkers in de reconditionering. Omdat er in de reconditionering veel consignatiediensten zijn en dit belastend is voor werknemers, wordt er onderzoek gedaan naar de hersteltijd na consignatiediensten en wat er gedaan kan worden om het minder belastend te maken. Tot slot wordt er een platform ontwikkeld waar informatie over duurzame inzetbaarheid op een leuke en duidelijke manier gevonden kan worden.

Naast bovenstaande activiteiten wordt het werknemers mogelijk gemaakt om eerder te stoppen met werken, omdat het werk van schoonmakers en glazenwassers een zwaar beroep is. Cao partijen hebben hier al afspraken over gemaakt. Klik hier voor meer informatie.

Neem voor meer informatie over de MDIEU activiteiten contact op met Lilian Willekers of Eefje Brul via mdieu@ras.nl.