Opleidingen 2012: stijgende lijn bemoedigend voor toekomst

18 June 2013

CAO-partijen hebben zich ten doel gesteld dat jaarlijks minimaal 6.000 werknemers een basis(vak)opleiding volgen. Dit is bijna gehaald want 5.738 medewerkers hebben in 2012 voor de eerste keer examen gedaan voor de basis(vak)opleiding. 

Er zijn ook 266 herexamens afgenomen. 92% van de examenkandidaten is voor het eerste examen geslaagd. Ook hebben nog ruim 1.000 specialisten een vakopleiding of opleidingsmodule gevolgd in 2012.

In 2012 was een sterke stijging te zien van het aantal medewerkers dat een vakopleiding volgde. Deze tendens zet zich voort in 2013. In het eerste kwartaal hebben 1.564 werknemers deelgenomen aan het examen basis(vak)opleiding en zijn in totaal 411 specialistische vakopleidingen of opleidingsmodules afgerond. In december 2012, sinds de start van het RAS-Examenbureau, werd het 10.000ste diploma uitgereikt. Naar verwachting zal deze zomer het 15.000ste diploma worden uitgereikt.

Publicatie resultaten door RAS

De RAS publiceert sinds kort het aantal werknemers dat een diploma basis(vak)opleiding heeft behaald bij het RAS-Examenbureau. Ook zullen spoedig de resultaten van de vakopleidingen, vloeronderhoud, vloeronderhoud specialist, food, reiniging na calamiteiten, gevelonderhoud en glasbewassing bekend worden gemaakt.

Daarmee zijn dan de gegevens van alle (basis)vakopleidingen openbaar. Naast deze opleidingen kunnen werkgevers ook een bijdrage ontvangen voor de vakopleidingen voor lager kader, het schoonmaken van operatie-afdelingen en de module trappenhuisreiniging, coachend leidinggevenden en enkele andere modules.

Voldoende opleidingsbudget

Sociale partners, verenigd in de RAS, hechten veel belang aan vakgeschoolde werknemers en stellen daarom ook jaarlijks een fors budget beschikbaar. De werkgevers en werknemers worden opgeroepen massaal gebruik te maken van de opleidingsmogelijkheden waarvoor de RAS een bijdrage in de opleidingskosten beschikbaar stelt; en wel in die mate dat het beschikbare budget volledig wordt opgemaakt. “Een feestje waard en de vlag gaat uit als het gereserveerde opleidingen budget voor het einde van het jaar is uitgekeerd!”