Eind- en toetstermen

Klik hier voor alle eind- en toetstermen

 

1. Waarom eindtermen?

In de CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf is de afspraak opgenomen dat de werknemer het aanbod zal krijgen voor een basisopleiding die hem/haar in staat stelt te voldoen aan de door de branche vastgestelde eindtermen. De RAS heeft deze eindtermen vastgesteld. Het RAS-Examenbureau neemt het examen af op basis van de vastgestelde eind- en toetstermen. Door het behalen van het examen wordt een door de branche erkend diploma verkregen.

2. Wat zijn eindtermen?

Eindtermen beschrijven de kennis en vaardigheden die werknemers nodig hebben om hun vak uit te oefenen. Wat kan de werknemer (vaardigheden) en wat kent de werknemer (kennis). Anders gezegd: eindtermen geven het antwoord op de vraag wat de schoonmaker ‘kent, snapt en kan’ na afronding van de opleiding. Een voorbeeld: een werknemer kan het sanitair met de microvezelmethode schoonmaken, hij weet welke persoonlijke beschermingsmiddelen hierbij nodig zijn en waarom deze persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn.

De eindtermen zijn voor de RAS de basis voor de examens. Tijdens het examen zal er dus gekeken worden of de werknemer voldoet aan de gestelde eindtermen.

3. Wat zijn toetstermen?

Toetstermen horen bij eindtermen. De toetstermen zijn de handelingen die een schoonmaker moet doen om bijvoorbeeld sanitair schoon te maken. Het is daarbij belangrijk dat deze handelingen niet alleen goed worden uitgevoerd, maar ook in een goede volgorde. Als een werknemer tijdens het examen alle handelingen rondom sanitaironderhoud goed en in een juiste volgorde doet (van schoner naar vuiler), voldoet hij daarmee aan de eindterm van sanitaironderhoud.

4. Welke eindtermen zijn er?

Er zijn eindtermen (en toetstermen) vastgesteld voor de algemene en specialistische schoonmaak, (zie: Eind- en toetstermen overzicht).

Voor de algemene schoonmaak is er de Basisopleiding algemene schoonmaak. Afhankelijk van het object waar de werknemer werkzaam is, is het mogelijk in aanvullende modules een opleiding te volgen en examen te doen. Er zijn verschillende aanvullende modules, te weten:

  1. particulieren
  2. gezondheidszorg
  3. hotels
  4. recreatiebungalows
  5. trappenhuisreiniging
  6. vliegtuigreiniging
  7. traditioneel

De aanvullende module is niet verplicht, maar de RAS raadt aan de basisopleiding algemene schoonmaak te combineren met de van toepassing zijnde aanvullende module. Alleen dan is de werknemer goed geschoold voor zijn taak.

5. Examen

Het RAS-Examenbureau neemt de examens af. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van het RAS-Examenbureau: www.ras-examen.nl.

Specifiek willen wij u wijzen op het reglement examenonderdelen en eisen aan examenlocaties (pdf).

Per vandaag:

gediplomeerde schoonmakers
via het RAS-Examenbureau

Contactgegevens

RAS-Examenbureau

Telefoon 077 – 751 6280
Fax 077 – 751 6299

E-mail: info@ras-examen.nl

KvK-nummer 17240409
ras-examen.nl