OpleidingenBasisopleiding Direct Leidinggevenden

 

 

Basisopleiding Direct Leidinggevenden
(inclusief ziekteverzuim)

 

Voor wie bedoeld?

De meewerkend leidinggevende (voorman/vrouw) en de (ambulante) objectleider.

Waarom deze opleiding?

De werkzaamheden van direct leidinggevenden zijn de laatste jaren sterk veranderd. De leidinggevende heeft meer taken gekregen en groeit steeds meer naar de rol van spil van het bedrijf. De direct leidinggevende heeft te maken met de medewerkers, de klanten/gebruikers van het object en de organisatie van de werkgever. Er wordt veel van hen verwacht door de veranderende werkzaamheden en verantwoordelijkheden.

In deze opleiding leert een leidinggevende sociale vaardigheden om o.a. meer open te communiceren met medewerkers.

Doel opleiding

De leidinggevende voorbereiden op de veranderende werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Het voeren van (coachende) gesprekken. Omgaan met en voorkomen van verzuim. Klantvriendelijk communiceren met opdrachtgevers.

Inhoud opleiding

De Basisopleiding direct leidinggevenden gaat over het eigen maken van leidinggevende competenties. De opleiding richt zich op het trainen van vaardigheden, gedrag en houding zoals:

 • coachend leidinggeven
 • werkoverleg voeren
 • kunnen omgaan met doelgroepen die een achterstand hebben tot de arbeidsmarkt
 • bewaken voortgang van kwaliteit
 • interculturele communicatie
 • omgaan met en voorkomen van verzuim.

Op de basisvaardigheden, zoals genoemd in het voortraject, wordt dieper ingegaan:

 • vragen stellen en doorvragen;
 • samenvatten en controleren;
 • situaties beschrijven; herkennen en benoemen van emoties,
 • empathie tonen;
 • helder taalgebruik.

Voor een volledig overzicht verwijzen we naar de eind- en toetstermen, welke u hier vindt.

Wie kan de opleiding geven?

De opleiding moet worden ingekocht bij een opleidingsinstituut. De werkgever is vrij in de keuze welk opleidingsinstituut voor het uitvoeren van de opleiding wordt ingeschakeld.

Extra eisen c.q. aandachtspunten

De ervaring leert dat direct leidinggevenden in de branche met name resultaatgericht en oplossingsgericht werken. Ze zijn weinig gewend om medewerkers te coachen. Het aanleren en oefenen van dit soort vaardigheden kost veel tijd. We adviseren dan ook tenminste 1 of 2 weken tussen bijeenkomsten te plannen en de cursisten praktijkopdrachten te geven. Begeleiding vanuit het bedrijf is sterk aan te raden.

Examinering

Het examen wordt in principe op niveau één afgenomen. Als de deelnemer slaagt voor het examen, ontvangt hij/zij een branche erkend RAS-diploma en is daarmee een gecertificeerd leidinggevende.

Het is mogelijk examen af te leggen op niveau twee. Het is aan de werkgever op welk niveau de medewerker examen doet. Wij willen er wel op wijzen dat het examen op niveau twee gericht is op het aansturen van direct leidinggevenden; kandidaten zouden daar ervaring mee moeten hebben. Wanneer een medewerker afgewezen wordt voor niveau twee, is het niet mogelijk om alsnog, op basis van het afgenomen examen, te kunnen slagen voor niveau één.

Aanmelding kan door zowel de werkgever of in opdracht van de werkgever door het opleidingsinstituut bij het RAS-Examenbureau, www.ras-examen.nl.

De duur van een examen is circa 1 uur en 30 minuten per kandidaat. Er kunnen maximaal 5 kandidaten per dag geëxamineerd worden.

Extra informatie over het examen

In het mondelinge examen moet de kandidaat over een aantal situaties vragen beantwoorden: zoals wat de kandidaat denkt van de situatie en hoe hij hierop zou reageren. Dat wordt ook in een rollenspel met de trainer van de lesgroep uitgevoerd. Daarnaast worden enkele mondelinge vragen gesteld om de kennis te toetsen rondom het voorkomen en omgaan met ziekteverzuim..
Beoordelingsaspecten vindt u hier.

Herexamen

In het herexamen wordt er van uitgegaan dat er weer een trainer beschikbaar is om als tegenspeler op te treden. Voor aanwijzingen voor de trainer zie hier.

Kosten examen

De kosten van het eerste examen – zonder BTW – neemt de RAS voor haar rekening. Een eventueel herexamen wordt ook betaald door de RAS.

RAS-bijdrage

De werkgever ontvangt een RAS-bijdrage van € 1400 per kandidaat indien de kandidaat geslaagd is. Een overzicht van de RAS-bijdragen en het reglement kunt u hier vinden.