OpleidingenBeroepsonderwijs MBO

De RAS is nauw betrokken bij het ontwikkelen en onderhouden van de kwalificatiedossiers die de basis zijn voor mbo opleidingen. Dit wordt gedaan in samenwerking met de SBB, stichting beroepsonderwijs & bedrijfsleven.
schoonwerkt.nl is een RAS website voor mbo opleidingen. Hierop staat welke opleidingen er zijn op de verschillende mbo niveaus.

Een student kan in het mbo kiezen uit twee soorten opleidingen. Bij de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) doet de student praktijkervaring op de werkvloer bij een leerbedrijf. Dit is minimaal 60% van de opleiding. Een BBL student wordt een werknemer van een leerbedrijf en krijgt een leerbaan. Een student die kiest voor beroeps opleidende leerweg (BOL) doet praktijkervaring op tijdens een stage en dat is minimaal 20% van de opleiding.

Erkend leerbedrijf

Voor een mbo student is praktijkervaring een belangrijk onderdeel van de opleiding. Hiervoor zijn bedrijven nodig waar mbo studenten een leerbaan of stageplek kunnen krijgen. Leerbedrijven begeleiden de studenten en onderhouden contact met het opleidingsinstituut. Elk bedrijf kan leerbedrijf worden. Hiervoor kun je een aanvraag doen bij de SBB:
https://www.s-bb.nl/bedrijven/erkenning/leerbedrijf-worden

 

Documenten