OpleidingenIntroductietraining leidinggevend

Introductietraining leidinggevenden

De Basisopleiding leidinggevenden biedt schoonmaak- of leidinggevende medewerkers de kans om in een bedrijf door te groeien. De medewerker kan na de opleiding zijn of haar talenten beter inzetten. De werkgever behoudt loyale medewerkers voor het bedrijf. In de praktijk blijkt dat niet iedereen de Basisopleiding ineens succesvol kan volgen. Er zijn medewerkers die willen ontdekken of leidinggeven wat voor hen is. Andere medewerkers hebben meer begeleiding nodig omdat zij lang geen opleiding hebben gehad of moeite hebben met de Nederlandse taal. De Introductietraining leidinggevenden biedt hiervoor kansen.

Wat houdt de Introductietraining leidinggevenden in?

Tijdens de Introductietraining leren deelnemers over:

  • diverse manieren van communiceren.
  • verschillende aspecten van leidinggeven.
  • de Code Verantwoordelijk Marktgedrag en Cao-afspraken.

Lees meer in de eind- en toetstermen.

Met deze training kunnen deelnemers ontdekken of leidinggeven bij hen past. Ook helpt het hen om beter de Basisopleiding leidinggevenden te kunnen volgen. Zodat zij daarna goed invulling geven aan het begeleiden en ontwikkelen van medewerkers. Onder meer door goed werkoverleg, feedback, werkinstructies en omgaan met en voorkomen van verzuim.

Wie verzorgt de Introductietraining?

Het schoonmaakbedrijf kiest een opleider die deze opleiding geeft.

Wat wordt er van de deelnemers verwacht?

aanwezigheid bij de lessen en met name aandacht en inzet om te willen leren.

Hoe wordt de Introductietraining afgesloten?

Na het volgen van de Introductietraining leidinggevenden krijgt een deelnemer een certificaat van deelneming en een persoonlijk advies met leerdoelen.

Wat volgt er na de Introductietraining?

Tijdens de training leren de deelnemers vaardigheden die zij direct in hun werk kunnen toepassen. Zij worden uitgedaagd om door te gaan met leren. Een deelnemer kan doorstromen naar de Basisopleiding Leidinggevenden.

Voor de werkgever

  • Deelnemers kunnen bij de start van een Introductietraining worden aangemeld bij een door werkgever en/of medewerker gekozen opleidingsinstituut bij het RAS-Examenbureau.
  • Per 1 januari 2020 geldt een vergoeding van € 400,– per deelnemer. Deze vergoeding wordt uitbetaald aan het schoonmaakbedrijf.
  • Klik hier voor de Voorwaarden bij de Introductietraining Leidinggevenden (pdf).

Noot: de Introductietraining leidinggevenden is per 1-1-2020 van toepassing. Tot 2020 bestond de mogelijkheid om het ‘Voortraject bij de Basisopleiding leidinggevenden’ te volgen met een mogelijke financiële tegemoetkoming van de RAS. Dit voortraject is komen te vervallen en opgegaan in de Introductietraining leidinggevenden.