OpleidingenTraject Nederlandse taal

Hoe vraag ik een bijdrage aan?

De RAS bijdrage kan aangevraagd worden via het aanvraagformulier. Op het aanvraagformulier vult u gegevens in over:

 • Het bedrijf (de werkgever)
 • Het traject
 • De opleider
 • De werknemer(s)

U kunt gegevens van meerdere werknemers toevoegen. Bij het aanvraagformulier moeten de volgende documenten zijn bijgevoegd:

 1. Factuur van de opleider waar de opleidingskosten op staan
  Op de factuur of op een bijlage bij de factuur moet staan:
  – de namen van de deelnemers
  – of het een taaltraject of een schrijftraject is
  – wat de begindatum van het traject is en
  – wat de beoogde einddatum van het traject is
  – hoeveel uur het taaltraject of schrijftraject zal duren
 2. Verklaring werknemer taaltraject 2019-2021
  Hiermee verklaart de werknemer dat hij ermee akkoord is dat zijn persoonsgegevens naar de RAS worden gestuurd.
  Let op: als u voor meerdere werknemers tegelijk een aanvraag indient, moet u per werknemer een verklaring werknemer taaltraject 2019-2021 bijvoegen.
  Let op: de werknemer moet de verklaring hebben ondertekend. Een niet ondertekende verklaring is onvoldoende. Uw aanvraag wordt dan beschouwd als incompleet.
 3. Resultaat van de afgenomen en erkende begintoets door de opleider
  Bij een taaltraject moeten alle vaardigheden zijn getoetst, dat wil zeggen het niveau voor: spreken, luisteren, lezen en schrijven. Het startniveau voor het taaltraject is lager dan B1 voor spreken en luisteren. De deelnemer moet gealfabetiseerd zijn. Voor het schrijftraject wordt het niveau voor schrijven getoetst en is het startniveau minimaal A2 niveau en lager dan C1 niveau. Aanvragen voor deelnemers met een hoger startniveau worden afgewezen.
  Er wordt gebruikt gemaakt van erkende toetsen. Het startniveau moet op een erkende wijze worden weergegeven. Hierbij kunt u denken aan A1 of A2. Niet duidelijke omschrijvingen van het taalniveau kunnen niet geaccepteerd worden.

Let erop dat u bij de aanvraag alle vereiste documenten bijvoegt. Aanvragen die niet compleet zijn zullen niet in behandeling worden genomen.
U ontvangt per e-mail een automatische ontvangstbevestiging na het indienen van het aanvraagformulier.

Binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag ontvangt u van de RAS een brief met de beslissing of de bijdrage voor het taal- of schrijftraject wordt toegekend. Bij toekenning wordt een voorschot van 50% van de opleidingskosten met een maximum van € 400 overgemaakt op het door u opgegeven rekeningnummer (IBAN). Bij de einddeclaratie wordt dit voorschot in mindering gebracht op de resterende RAS bijdrage. Het is niet mogelijk om tijdens het traject verleturen te declareren.

 

Wijzigingen doorgeven

Als het taaltraject of schrijftraject tussendoor wijzigt, geeft u de wijzigingen door via het wijzigingsformulier. Bijvoorbeeld als de verwachte einddatum later is of het IBAN rekeningnummer wijzigt. Als de deelnemer stopt met het taaltraject kan dit doorgegeven worden via het wijzigingsformulier. Voeg dan tevens het resultaat van de eindtoets toe of een eindverslag met de vorderingen, alle presentielijsten en declaratieformulieren voor de opleidingsuren die de werknemer gevolgd heeft.

 

De einddeclaratie

Binnen 4 weken na de laatste les van het traject moet de einddeclaratie ingediend worden via het einddeclaratieformulier.

Op het formulier einddeclaratie kunt u de algemene gegevens van de aanvragende werkgever invullen, gegevens van de deelnemende werknemer en het resultaat van het taaltraject. Via het + op het aanvraagformulier kunt u gegevens van de tweede, derde enz. werknemer invullen.

Bij het formulier einddeclaratie moeten de volgende documenten zijn bijgevoegd:

 1. Resultaat van de afgenomen en erkende eindtoets door de opleider:
  Ook hiervoor geldt dat het eindniveau op een erkende wijze moet worden weergegeven. Hierbij kunt u denken aan A2 of B1. Niet duidelijke omschrijvingen van het taalniveau kunnen niet geaccepteerd worden. Bij de taaltrajecten zijn alle vaardigheden getoetst (spreken, luisteren, lezen en schrijven). Er wordt beoordeeld of het niveau voor spreken en luisteren behaald is. Bij de schrijftrajecten gaat het om het niveau voor schrijven.
 2. Presentielijsten
  Elke deelnemer tekent voor elke les dat hij/zij aanwezig is. Door de wijziging van de layout van de presentielijsten zult u minder presentielijsten hoeven uploaden. Voor een snelle verwerking van de presentielijsten verzoeken wij de werkgever en opleider de door de RAS opgestelde presentielijsten te gebruiken.
 3. Declaratieformulier verleturen
  Dit declaratieformulier is noodzakelijk om de verletkosten te berekenen en daarmee de RAS bijdrage waarop de werkgever recht heeft.

Let op: als u voor meerdere werknemers tegelijk de einddeclaratie indient, moet u per werknemer een declaratieformulier verleturen bijvoegen. Zowel de werkgever als de werknemer moet de verklaring hebben ondertekend. Een niet ondertekende verklaring is onvoldoende. Uw einddeclaratie wordt dan beschouwd als incompleet.

Let erop dat u bij de einddeclaratie direct alle vereiste documenten bijvoegt. Einddeclaraties die niet compleet zijn zullen niet in behandeling worden genomen.

Als uw einddeclaratie compleet is ontvangt u binnen zes weken na ontvangst van de einddeclaratie de beslissing. De RAS beoordeelt of de werknemer het vereiste niveau behaald heeft. Voor taaltrajecten geldt dat de werknemer het niveau voor spreken en luisteren verhoogd heeft naar A2 of B1 niveau. Voor schrijftrajecten geldt dat de werknemer minimaal niveauverhoging behaald moet hebben. In deze beslissing is aangegeven welk bedrag aan RAS bijdrage u voor welke werknemer ontvangt. Verder wordt in de beslissing de eindafrekening opgemaakt. Hierbij wordt het door u ontvangen voorschot verrekend met de resterende, u toekomende, RAS bijdrage.