OpleidingenBasisopleiding Direct Leidinggevenden

Vernieuwde Basisopleiding Direct Leidinggevenden (inclusief ziekteverzuim)
vanaf september 2016

 

Voor wie bedoeld?

De meewerkend leidinggevende (voorman/vrouw) en de (ambulante) objectleider.

Waarom deze opleiding?

De werkzaamheden van direct leidinggevenden zijn de laatste jaren sterk veranderd. De leidinggevende heeft meer taken gekregen en groeit steeds meer naar de rol van spil van het bedrijf. De direct leidinggevende heeft te maken met de medewerkers, de klanten/gebruikers van het object en de organisatie van de werkgever. Er wordt veel van hen verwacht door de veranderende werkzaamheden en verantwoordelijkheden.

In deze opleiding leert een leidinggevende sociale vaardigheden om o.a. meer open te communiceren met medewerkers.

Doel opleiding

De leidinggevende voorbereiden op de veranderende werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Het voeren van (coachende) gesprekken. Omgaan met en voorkomen van verzuim. Klantvriendelijk communiceren met opdrachtgevers.

Inhoud opleiding

De Basisopleiding direct leidinggevenden gaat over het eigen maken van leidinggevende competenties. De opleiding richt zich op het trainen van vaardigheden, gedrag en houding zoals onder meer:

 • coachend leidinggeven
 • werkoverleg voeren
 • kunnen omgaan met doelgroepen die een achterstand hebben tot de arbeidsmarkt
 • bewaken voortgang van kwaliteit
 • interculturele communicatie
 • omgaan met en voorkomen van verzuim.

Voor een volledig overzicht verwijzen we naar de eind- en toetstermen, welke u hier vindt.

Wie kan de opleiding geven?

De opleiding moet worden ingekocht bij een opleidingsinstituut. De werkgever is vrij in de keuze welk opleidingsinstituut voor het uitvoeren van de opleiding wordt ingeschakeld.

Extra eisen c.q. aandachtspunten

De ervaring leert dat direct leidinggevenden in de branche met name resultaatgericht en oplossingsgericht werken. Ze zijn weinig gewend om medewerkers te coachen. Het aanleren en oefenen van dit soort vaardigheden kost veel tijd. We adviseren dan ook tenminste 1 of 2 weken tussen bijeenkomsten te plannen en de cursisten praktijkopdrachten te geven. Begeleiding vanuit het bedrijf is sterk aan te raden.

Examinering

Het examen wordt op twee niveaus afgenomen:
Niveau 1: de meewerkend leidinggevende (voorman/vrouw) en
Niveau 2: de (ambulante) objectleider.

Het verschil tussen beide niveaus is dat de kandidaat bij niveau 1 alleen de medewerkers aanstuurt. Bij niveau 2 stuurt hij/zij ook de leidinggevenden aan. De verschillende beoordelingsaspecten worden bij niveau 2 ook strenger beoordeeld. Hierdoor, alsook door de aangescherpte eisen, is het niveau van het examen op niveau 2 zwaarder dan op niveau 1. We adviseren dan ook om te kiezen voor een examen op niveau 1.

Als de deelnemer slaagt voor het examen, ontvangt hij/zij een branche erkend RAS-diploma en is daarmee een gecertificeerd leidinggevende.

Aanmelding kan door zowel de werkgever of in opdracht van de werkgever door het opleidingsinstituut bij het RAS-Examenbureau, www.ras-examen.nl.

De duur van een examen is 1 uur en 30 minuten per kandidaat. Maximaal 5 kandidaten per dag.

Extra informatie

Het examen bestaat uit twee delen:

 • Een mondeling deel, waarbij de kandidaat over een aantal situaties vragen moet beantwoorden: zoals wat de kandidaat denkt van de situatie en hoe hij hierop zou reageren. Dat wordt ook in een rollenspel met de trainer van de lesgroep uitgevoerd.
  Beoordelingsaspecten vindt u hier
 • Een multiple choice examen met vragen waarmee nader ingegaan wordt op ziekteverzuim en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

Kosten examen

De kosten van het eerste examen – zonder BTW – neemt de RAS voor haar rekening. Een eventueel herexamen wordt betaald door de werkgever. De kosten van dit examen zullen in mindering worden gebracht op de RAS-bijdrage die voor deze opleiding beschikbaar is.
Een herexamen kost € 250,– per deelnemer.

RAS-bijdrage

De werkgever ontvangt een RAS-bijdrage van € 1400 per kandidaat indien de kandidaat geslaagd is. De voorwaarden kunt u hier vinden.

 

Aparte regeling voor kandidaten die al in het Sectorplan het examen van de Basisopleiding Leidinggevenden gedaan hebben

Voor de 341 werknemers die al eerder examen ebben gedaan tijdens de pilot in het sectorplan geldt een andere regeling. Zij hebben al een diploma of een certificaat ontvangen. Om te voldoen aan de eis van certificering geldt voor hen het volgende:

 1. de deelnemers met een diploma Basisopleiding Direct Leidinggevenden hoeven alleen het examen van de nieuwe module ziekteverzuim met goed gevolg af te leggen. Dit examen duurt 45 minuten.
 2. de deelnemers met een certificaat Basisopleiding Direct Leidinggevenden kunnen een herexamen inclusief de module ziekteverzuim doen. De duur van het examen is 1 uur en 30 minuten.

Kosten aparte examen

De kosten van het eerste examen – zonder BTW – neemt de RAS voor haar rekening. Een eventueel herexamen wordt betaald door de werkgever. De kosten van dit examen zullen, waar mogelijk, in mindering worden gebracht op de RAS-bijdrage die voor deze opleiding beschikbaar is.
Een herexamen kost € 250 per deelnemer. Als een herexamen nodig is voor de module ziekteverzuim, zijn de kosten € 150 per deelnemer.

RAS-bijdrage voor het aparte examen

De werkgever ontvangt, indien de kandidaat geslaagd is, een RAS-bijdrage van € 500 per kandidaat. Dat geldt zowel voor het gehele examen als voor het examen voor de module ziekteverzuim. Ondanks dat de werknemer al eerder examen heeft tijdens de pilot in het sectorplan, zijn er geen kosten van het eerste examen voor de werkgever.