Sectorplan

Sectorplan

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft cofinanciering beschikbaar gesteld voor de uitvoering van sectorplannen. De schoonmaak- en glazenwassersbranche heeft in haar sectorplan een aantal scholingsmogelijkheden opgenomen. Deze opleidingen zijn in de periode 2014-2016 uitgevoerd. In maart 2017 is de einddeclaratie ingediend bij het Ministerie. Daarmee is verantwoording afgelegd over het sectorplan.

Er is voor vijf opleidingen cofinanciering sectorplan aangevraagd en gekregen. Al deze opleidingen zijn gericht op het vergroten van de inzetbaarheid van de werknemers in de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Het doel is aan het werk blijven met bij voorkeur een urencontract, waarmee werknemers voldoende verdienen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Het gaat om de opleidingen:

 1. Hospitality
  Via het sectorplan worden 600 deelnemers geschoold. Later is dit aantal opgehoogd tot 780 deelnemers.
 2. Handyman
  Deze opleiding is bedoeld voor 30 deelnemers
 3. Lichte catering  en verzorgende taken
  Het budget voor deze opleiding is goed voor 30 mensen. Doordat de kosten van de opleiding lager zijn, kunnen voor hetzelfde budget 50 mensen geschoold worden.
 4. Basisopleiding direct leidinggevenden
  180 direct leidinggevenden kunnen deze nieuwe basisopleiding volgen. Door schuiven met budgetten wordt dit aantal verhoogd naar 300 leidinggevenden.
 5. Taaltrajecten en  schrijftrajecten
  750 Deelnemers kunnen een taaltraject volgen. Een schrijftraject is mogelijk voor 500 deelnemers. De kosten van taal- en schrijftrajecten zijn lager dan begroot. Daardoor kan het aantal taaltrajecten verhoogd worden tot 898. Er zijn minder deelnemers voor de schrijftrajecten, het aantal wordt vastgesteld op maximaal 330.

Klik hier voor de resultaten van de opleidingen

Meer informatie

Voor nadere informatie: Opleidingen sectorplan | telefoon: 073-62 00 460 | e-mail: oof@ras.nl

Met dank aan: