Opnieuw budget voor opleiding buiten de branche

04 April 2019

OSB, CNV en FNV stellen in de CAO periode 2019-2021 opnieuw budget beschikbaar voor werknemers om een opleiding te volgen voor een functie buiten de schoonmaakbranche. Dit is een van de CAO afspraken voor brede inzetbaarheid van werknemers. Werknemers die dat willen, krijgen de kans om iets heel anders te gaan doen en hun talenten en vaardigheden buiten de branche in te zetten.

Voor wie?

Alle uitvoerende werknemers in de schoonmaakbranche, zoals schoonmaakmedewerkers, glazenwassers, specialistische reinigers en hotelschoonmakers komen voor deze regeling in aanmerking.

Daarnaast is het voor werknemers ouders dan 45 jaar mogelijk om eerst een ontwikkeladvies te vragen. Hiervoor is subsidie van de overheid beschikbaar. Werknemers ouder dan 45 jaar kunnen met een loopbaanadviseur nadenken over hoe het werk er in de toekomst uit ziet. Kan ik het volhouden tot aan de AOW-leeftijd? Welke stappen kan ik nemen? Als hierna behoefte is aan nog een stap, naar een baan buiten de schoonmaak, kan een beroep op het scholingsfonds worden gedaan. Lees meer hierover in het nieuwsbericht ‘subsidie voor ontwikkeladvies 45+‘.

Voorwaarden

Aan dit opleidingstraject zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • de medewerker moet zelf gemotiveerd zijn voor een opleiding en baan buiten de schoonmaakbranche
  • de regeling is niet bedoeld voor medewerkers die voorgedragen worden voor ontslag of in een re-integratie traject tweede spoor zitten
  • de medewerker moet minimaal 1 jaar in de sector hebben gewerkt
  • de medewerker moet bereid zijn om uren (van zijn/haar vrije tijd) te investeren in de opleiding
  • een goede beheersing van de Nederlandse taal is noodzakelijk aangezien veel opleidingen dit ook eisen.

Aanmelden bij JAMES

Deze regeling wordt in opdracht van cao-partijen OSB, CNV en FNV uitgevoerd door loopbaanadviseur JAMES (http://jamesloopbaan.nl/sector/sector-schoonmaak/). De deelnemer moet zijn gewenste opleiding en motivatie aangeven in een mailbericht naar: info@jamesloopbaan.nl. JAMES zal vervolgens contact opnemen met de werknemer voor een gesprek om te inventariseren wat de opleidingswensen en mogelijkheden zijn.

Commissie: go, no go

Er is een commissie die zorgt voor een eerlijke verdeling van het budget. In deze commissie zitten sociale partners die op advies van James bepalen of een opleiding wel of niet wordt toegewezen. Bovenstaande voorwaarden zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

Via de RAS vernemen mensen die een opleiding hebben aangevraagd of ze deze ook daadwerkelijk kunnen gaan doen.

Downloads

Om dit scholingstraject te promoten zijn er flyers ontwikkeld voor:
werkgevers (pdf)
schoonmaakmedewerkers (pdf)

Reglement intersectoraal scholingsfonds 2019 (pdf)