Financiering

De activiteiten van de RAS worden gefinancierd uit de bijdragen van de werkgevers van schoonmaak- en glazenwassersbedrijven. Zij dragen zogeheten RAS-premie af, zoals is afgesproken in de cao.

RAS-premie 2017

De RAS-premie wordt in de periode van 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 tijdelijk met 0,1% verlaagd, van 0,75% naar 0,65%.

Om de betreffende partijen voldoende tijd te geven om deze wijziging te implementeren, zal de invoeringsdatum van deze verlaging plaatsvinden op 17 juli 2017. Om het gewenste effect te bereiken zal de RAS-premie daarom tussen 17 juli en 31 december 2017 meer verlaagd worden naar 0,57%.

Overzicht periode verlaging RAS-premie:
17 juli 2017 – 31 december 2017: 0,57%*
1 januari 2018 – 31 december 2018: 0,65%

* Meer informatie volgt op de website van het werkgeversportaal van het Bedrijfstakpensioenfonds Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf (www.administratienetschoonmaak.nl)

Opleiding, scholing en vorming

In 2016 is 41,2% van de RAS-premie – oftewel 0,31% van de loonsom in de sector – besteed aan opleiding, scholing en vorming.