Financiering

De activiteiten van de RAS worden gefinancierd uit een bijdrage van werkgevers in de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Zij dragen RAS-premie af. Dit is afgesproken in de cao.

RAS-premie

De RAS-premie bedraagt 0,75%. De inning van de RAS-premie (en pensioenpremie) loopt via APG. Op www.pensioenschoonmaak.nl/pensioenadministratie vindt u meer informatie over het aanleveren van de gegevens en de rekenregels.