Financiering

De activiteiten van de RAS worden gefinancierd uit de bijdragen van de werkgevers van shoonmaak- en glazenwassersbedrijven. Zij dragen zogeheten RAS-premie af, zoals is afgesproken in de cao.

RAS-premie 2016

Het premiepercentage voor 2016 is ten opzichte van 2015 niet gewijzigd en bedraagt voor alle schoonmaak- en glazenwassersbedrijven 0,75% over het loon Wfsv inclusief overwerk met een maximum van € 52.763,- per werknemer op jaarbasis. De werknemer is geen premie verschuldigd. Namens de RAS int de administrateur van het pensioenfonds de premie bij de werkgever.

Opleiding, scholing en vorming

In 2013 is 74,4% van de RAS-premie – oftewel 0,75% van de loonsom in de sector – besteed aan opleiding, scholing en vorming (exclusief taaltrajecten).