Percentage Sociale lasten bij contractswisseling 2020

16 January 2020

Het percentage bedraagt per 1 januari 2020: 27,9%. Indien een werknemer bij contractswisseling vakantieuren, vakantietoeslag of spaaruren wil meenemen naar de nieuwe werkgever is dat mogelijk.

In Bijlage IV lid 3 CAO staat een formule opgenomen om de waarde van deze rechten te bepalen. Deze waarde wordt in 2020 verhoogd met 27,9% als percentage sociale lasten.

De nieuwe werkgever kan aan de werkgever die het contract verloren heeft daartoe een factuur sturen.